Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Νέες πεζοδρομήσεις έρχονται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. (Εικόνα)

Με νέα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και με οριακή απαρτία (επί συνόλου  9 παρευρέθησαν 5), αποφασίστηκε να γίνουν νέες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. 

Η απόφαση βασίζεται στο σκεπτικό των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και σε αυτή αναφέρεται ότι καθώς ισχύουν σε όλη την επικράτεια οι γνωστοί επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης του σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό covid-19, έχουν επιβληθεί ως μέτρο πρόληψης, περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, ειδικά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ειδικοί κανόνες στις συναθροίσεις κτλ. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν4688/2020, «7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης».

Επιπλέον σύμφωνα με όσα ισχύουν, οι δήμοι πλέον μπορούν να πεζοδρομούν δρόμους των πόλεων και να παραχωρούν τους χώρους αυτούς σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ως αντιστάθμισμα στις ζημιές που έχουν υποστεί τα καταστήματα εστίασης από τη μείωση του αριθμού των τραπεζιών τους.

Στο πλαίσιο όλων αυτών αποφασίστηκε να πεζοδρομήσουν οι παρακάτω δρόμοι έως τις 30/9/2020.

Δείτε σε εικόνα τις αναμενόμενες πεζοδρομήσεις καθώς και τις ήδη ισχύουσες

Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι αν οι πεζοδρομήσεις θα ακολουθήσουν το ωριαίο πρόγραμμα  των υπολοίπων (δηλαδή 20:00 με 01:00) ή αν θα ισχύουν για όλο το 24ωρο. Όπως και να έχει οι πεζοδρομήσεις χαρακτηρίζονται έκτακτες και θα ισχύσουν έως 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την εικόνα σε μεγαλύτερη ανάλυση εδώ

Δείτε όλη την απόφαση εδώ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη