Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Νέος Κανονισμός Παραχώρησης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων. Δια Περιφοράς θα αποφασίσει και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 29 Μαΐου συνεδριάζει δια περιφοράς και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

Ανάμεσα στα θέματα για τα οποία καλούνται να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι η έγκριση «Νέου Κανονισμού Παραχώρησης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων». Ο νέος κανονισμός αφορά σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών ενώ σχετίζεται και με τους χώρους που θα καταλαμβάνουν τα καταστήματα εστίασης.

Η πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την Παρασκευή 29-05-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00  στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020),
 • την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30.03.2020),
 • τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ .

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας ανά θέμα (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Παρασκευή 29-05-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00 στο email:  dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης  και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)”, Υποέργο “Συντήρηση και αναβάθμιση χερσαίων εγκαταστάσεων – αναδομών Λιμένα Αλεξανδρούπολης”, με Κωδικό Έργου 2018ΣΕ18900092, συνολικού προϋπολογισμού 211.269,23€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 3. Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου έτους 2019 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου «Παναγία Σουμελά» (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 5. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β’ δόση 2020 (Χ.Ε. 2020)  των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 6. Ορισμός  Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018) (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
 7. Έγκριση «Νέου Κανονισμού Παραχώρησης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 8. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 9. Συμπλήρωση της 70/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση επιβολής χρηματικού προστίμου στην εταιρία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”» (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

Σημειώνεται ότι:

 • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν την ψήφο τους  από τις 11:00 έως τις 14:00, θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη