Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Νέο ποινολόγιο για τις «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Ντιρεκτίβα στις ελεγκτικές υπηρεσίες να εντείνουν τους ελέγχους και να ενεργοποιήσουν τα νέα αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις για τις «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ μετά τον εντοπισμό περιπτώσεων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που μέσω παρεμβάσεων στους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς εξαφανίζουν τζίρο ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ για να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και την πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Με βάση τις οδηγίες στους παραβάτες θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 15% του ετήσιου τζίρου και «λουκέτο» από 2 έως 12 μήνες στην επαγγελματική εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού και υλισμικού το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, η αναστολή λειτουργίας κυμαίνεται από 3 έως 20 μήνες ενώ «αφαιρείται» ο ΑΦΜ.

Αναλυτικότερα το νέο ποινολόγιο για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) προβλέπει τα εξής:

  • Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού το πρόστιμο ανέρχεται στο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας. Για τον προσδιορισμό των εσόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.
  • Το πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε ελεγχόμενο έτος, για το οποίο διαπιστώνονται οι παραβάσεις ανεξάρτητα από το πλήθος των ΦΗΜ που έχει παραβιάσει ή παραποιήσει ή επέμβει ο κάτοχος- χρήστης αυτού. Η παράβαση καταλογίζεται στο έτος που ανάγεται ο έλεγχος και το οποίο αφορά η παραβίαση ή η παραποίηση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση λαμβάνει χώρα μετά την 1η Αυγούστου του 2020. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται και στην περίπτωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων

Σύμφωνα με το παράδειγμα που παραθέτει η ΑΑΔΕ σε διευκρινιστική εγκύκλιο:

Έστω ότι το έτος 2021 διενεργείται έλεγχος σε επιχείρηση για τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018. Η επιχείρηση διαθέτει 5 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) και επενέβη στη λειτουργία των 2 κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017. Τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης τα τελευταία 3 φορολογικά έτη ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Συνεπώς, ο μέσος όρος των δηλωθέντων εσόδων της σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ ανά έτος.

Δεδομένου ότι η διαπίστωση παραβάσεων έγινε σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 1.8.2020, επιβάλλεται ένα πρόστιμο για κάθε έτος διάπραξής τους. Δηλαδή, το ύψος του προστίμου ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ για το έτος 2016 και αντίστοιχα στο ποσό των 150.000 ευρώ για το έτος 2017 (1.000.000€ Χ15%).

Πηγή: newsbeast.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη