Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Να τοποθετήσουν δημόσιες βρύσες υποχρεούνται οι δήμοι

Υποχρεωτικά από 1η Ιουλίου 2021 οι δήμοι της Ελλάδας θα πρέπει να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες με κατάλληλο νερό, προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού στο κοινό και να ενθαρρύνουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Αυτά προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

«Πράγματι τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κίνημα είχε αναπτυχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο , αλλά και στην Ελλάδα με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, για την προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος ύδρευσης στους δημόσιους χώρους, αλλά και στα καφέ και εστιατόρια, τα οποία σερβίρουν το εμφιαλωμένο νερό χωρίς να αποτελεί επιλογή του πελάτη», σημειώνει η Γραμματή Μπακλατσή, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα και επισημαίνει ότι:

«Στο Λονδίνο ο δήμαρχος έδωσε σημαντική ώθηση στο μέτρο και σήμερα μπορεί ο πολίτης με μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «Επι-στροφή στη Βρύση», να εντοπίσει μέσω ενός διαδραστικού χάρτη την πλησιέστερη δημόσια βρύση ή επιχείρηση όπου παρέχεται δωρεάν φρέσκο νερό βρύσης . Τις δημόσιες βρύσες στο Λονδίνο τις σχεδίασε Ελληνοκύπριος εμπνευσμένος από το αρχαίο δωρικό κιονόκρανο και σήμερα αποτελούν τοπόσημα της βρετανικής πρωτεύουσας. Στην Ελλάδα πάλι είμαστε πολύ πίσω…η Αθήνα εγκατέστησε 4(!) βρύσες και η Θεσσαλονίκη μόλις 2! Για να εφαρμοστεί όμως αυτό το μέτρο σημαίνει ότι θα πρέπει οι δήμοι να φτιάξουν τα δίκτυα τους και να μειώσουν τις μεγάλες απώλειες που έχουν και να προσφέρουν ποιοτικό πόσιμο νερό».

Πηγή: ecopress.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη