Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 28 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο ΚΥΤ Φυλακίου

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2022 διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Είκοσι οκτώ (28) είναι οι θέσεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του ΚΥΤ Φυλακίου του δήμου Ορεστιάδας περιλαμβάνει η συγκεκριμένη προκήρυξη. Για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Φυλακίου προκηρύχθηκαν τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ειδικότητας διοικητικού/οικονομικού, έξι (6) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των ειδικοτήτων διοικητικού/λογιστικού, μηχανολόγων μηχανικών, νοσηλευτών και πληροφορικής, 15 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. Ε.) των ειδικοτήτων διοικητικών γραμματέων, οδηγών, τεχνικών δομικών έργων, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων και τέσσερις (4) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. Ε.) της ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαρτίου.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin