Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 28 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο ΚΥΤ Φυλακίου

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2022 διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Είκοσι οκτώ (28) είναι οι θέσεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του ΚΥΤ Φυλακίου του δήμου Ορεστιάδας περιλαμβάνει η συγκεκριμένη προκήρυξη. Για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Φυλακίου προκηρύχθηκαν τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ειδικότητας διοικητικού/οικονομικού, έξι (6) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των ειδικοτήτων διοικητικού/λογιστικού, μηχανολόγων μηχανικών, νοσηλευτών και πληροφορικής, 15 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. Ε.) των ειδικοτήτων διοικητικών γραμματέων, οδηγών, τεχνικών δομικών έργων, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων και τέσσερις (4) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. Ε.) της ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαρτίου.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη