Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ξεκινά η αποκατάσταση του μεταβυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου

Υπογράφηκε η  σύμβαση με τον «Σιδέρη Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό-ΕΔΕ» και ξεκινά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 820.000€ με Φ.Π.Α..

Πιο αναλυτικά:

Με το έργο αυτό αποκαθίσταται ο ιστορικός μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου Σουφλίου, ο οποίος ανεγέρθηκε στα 1854. Ο ναός είναι εμβληματικής σημασίας για την πόλη και την ανάπτυξή της, καθώς η ανέγερσή του ταυτίζεται με τη μετατροπή του Σουφλίου από μικρό αγροτικό οικισμό σε σημαντικό αστικό περιφερειακό κέντρο λόγω της οικονομίας του μεταξιού.

Ο ναός λειτουργεί σήμερα, αλλά παρουσιάζει σειρά προβλημάτων, τα οποία καθιστούν την άμεση αποκατάστασή του αναγκαία. Με το προτεινόμενο έργο δεν υλοποιούνται τροποποιήσεις στη μορφή και  την αρχιτεκτονική ή την κατασκευή του ναού, αλλά τόσο αυτός όσο και τα περιεχόμενά του  και ο περιβάλλων χώρος αποκαθίστανται ως έχουν με τις απαραίτητες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις. 

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αφορούν στο ναό, το κωδωνοστάσιο και τον περιβάλλοντα χώρο  και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Εξωτερικές επιφανειακές αρμολογήσεις- και θεραπείες ρωγμών λιθοσωμάτων.
 • Επιχρίσματα, επαλείψεις και χρωματισμούς επιφανειών με ειδική διαπραγμάτευση των διακόσμων.
 • Επίστρωση τσιμεντοστρωμένου περιβάλλοντα χώρου με ορθογωνισμένες λιθόπλακες. .
 • Αποκατάσταση – συντήρηση ξύλινων δαπέδων – κλιμάκων, εν μέρει με τους σκελετούς τους , όπου δει και πιθανώς εν μέρει του σκελετού της στέγης. 
 • Μερική ανακεράμωση – αντικατάσταση σανιδώματος – μόνωση στέγης.
 • Αντικατάσταση οροφών πλάγιων κλιτών στους τρεις ορόφους και οι μονώσεις τους
 • Συντήρηση στασιδιών –αναλογίων.
 • Αντικατάσταση παραθύρων με σιδηρά ίδιας στη σημερινή μορφής με διπλά τζαμωτά.
 • Εκτεταμένη συντήρηση- συμπλήρωση σύνθετων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων και των  κιγκλιδωμάτων της περίφραξης
 • Συντήρηση τέμπλου – των δύο επισκοπικών θρόνων – άμβωνα – προσκυνηταριών και κιβωρίου Αγίας Τράπεζας.
 • Αποκατάσταση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων  και εξωτερικός φωτισμός του ναού και του περιβάλλοντα χώρου.
 • Κινητές κατασκευές εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη