Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ξεκινούν εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό, από Μέστη έως Κήπους

Από την Παρασκευή 10/6 ως 30/6 αναμένεται να διαρκέσουν εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο της Μέστης ως το τελωνείο των Κήπων.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από την Τροχαία είναι οι παρακάτω:
“α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αρίθ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946 τ.Β΄) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2003 «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός – εκτός κατοικημένων περιοχών».
β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.
β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)”.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη