Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Ξεκινούν οι αεροψεκασμοί για τα κουνούπια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν
αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών:
Την ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2024

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο φυσικό/αγροτικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στα φυσικά και
αγροτικά οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (νότιο τμήμα) (περιοχή του Δήμου
Αλεξ/πολης), όπου θα δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλες εκτάσεις στάσιμου νερού κοντά σε
κατοικημένες περιοχές.

Ώρα εκτέλεσης αεροψεκασμών: 06:00΄π.μ. – 11:00΄π.μ.

Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο φυσικό/αγροτικό περιβάλλον των παραπάνω
περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού, για λόγους καθαρά
προληπτικούς.

Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από
και προς τις περιοχές εφαρμογής, ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες
περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην με αρ. πρωτ.
Δ1α/Γ.Π.οικ 15226/12-03-2024 (ΑΔΑ:66ΛΧ465ΦΥΟ-ΝΨΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2024», με εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 1278/31819/01-02-2024 (ΑΔΑ: 66ΛΧ465ΦΥΟ-ΝΨΑ ), έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.16511/28-03-2024
(ΑΔΑ:ΡΒ2Κ465ΦΥΟ-789) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Διενέργεια αεροψεκασμών
προνυμφοκτονίας για το έτος 2024».

Η εφαρμογή θα γίνει:
με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία «ASNS αεροεφαρμογές
Ι.Κ.Ε.».
με χρήση ελικοπτέρου που είναι το HILLER SX – HBR και φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
με συνεχή επίβλεψη από αρμοδίους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Με εγκεκριμένα για χρήση από αέρος βιολογικά βιοκτόνα που αναφέρονται στο αρ. πρωτ.
1278/31819/01-02-2024 (ΑΔΑ: 66ΛΧ465ΦΥΟ-ΝΨΑ ), έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

Σε περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση των αεροψεκασμών, αυτοί θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη ημέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
τηλ. 2551355323 -2551355322

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη