Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

Ξενοδοχεία και Covid-19…μια δύσκολη εξίσωση

Γράφει ο Απόστολος Παλακίδης

Είναι πια γεγονός ότι η πανδημία του covid-19 έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στην ζωή όλων των πολιτών και επαγγελματιών στον κόσμο. Ο τουρισμός, ως ένας ιδιαίτερα ευπαθής κλάδος της παγκόσμιας οικονομίας, δέχθηκε σοβαρό πλήγμα καλούμενος πια να αναπροσαρμόσει τις αρχές και τις πολιτικές του σε διάφορα επίπεδα, υιοθετώντας αλλά και δημιουργώντας νέα δεδομένα και νέα πρωτόκολλα.

Από την άλλη, τα ξενοδοχεία ως βασικά σημεία αναφοράς της τουριστικής βιομηχανίας, επιφορτίζονται με το δύσκολο έργο της προσαρμογής στις νέες συνθήκες λειτουργίας μέσα από την εφαρμογή των νέων κανόνων και οδηγιών.

Συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία την εποχή του Covid-19 καλούνται και οφείλουν να αναδείξουν την υγιεινή και την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων τους σε βασικό στοιχείο της νέας πραγματικότητας στην καθημερινή λειτουργία τους. Είναι κοινός τόπος πια ότι αυτή η γραμμή αλλά και η φιλοσοφία θα πρέπει να διέπει κάθε έκφανση της λειτουργικής ταυτότητας του τουριστικού καταλύματος αναδεικνύοντας το “δια-μείνετε ασφαλείς” ως το νέο ”μότο” στην επικοινωνία τους.

Όμως οι συνεχείς εξελίξεις αλλά και οι γνώσεις που αποκτούνται γύρω από την πανδημία αυτή επιφέρουν διαρκείς αλλαγές στα δεδομένα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των τουριστικών καταλυμάτων, γεγονός που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα μόνο τρόπο… ευελιξία παντού…Στην επικοινωνία, στην λειτουργία, στην καθημερινότητα. Μόνο έτσι τα ξενοδοχεία δύνανται να ανταποκριθούν στην προαναφερόμενη συνεχή αλλαγή στα δεδομένα και πρωτόκολλά και να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη βιωσιμότητα.

Όμως αυτές οι αλλεπάλληλες αλλαγές καθώς και ότι αυτές συνεπάγονται για την λειτουργία, αποτελούν ένα φορτίο γνώσης που πρέπει να μεταφερθεί σε όλες τις δομές των ξενοδοχείων και κυρίως στους ανθρώπους που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της ύπαρξης του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνεχή, εμπεριστατωμένη ενημέρωση και εκπαίδευση.

Με άλλα λόγια, κατάρτιση των στελεχών σε όλες τις βαθμίδες της λειτουργίας του καταλύματος αφού αυτοί είναι οι πάροχοι των καλών και ποιοτικών υπηρεσιών, ειδικά όταν αυτές πρέπει να προσφερθούν με ειδικά και νέα πρωτόκολλα.

Πέρα όμως από τους ανθρώπους, την κινητήριο δύναμη των ξενοδοχείων, οι υποδομές τους είναι αυτές που συμπληρώνουν το τουριστικό προϊόν και ολοκληρώνουν την προσφερόμενη υπηρεσία. Είναι απαραίτητο οι λειτουργοί του κάθε καταλύματος να “τρέξουν” άμεσα μια διαγνωστική μελέτη για τα δυνατά και αδύνατα σημεία των υποδομών κατά την υιοθέτηση των νέων πρωτοκόλλων λειτουργίας ώστε να διορθωθούν οι οποίες ατέλειες αλλά και να αναδειχθούν τα τακτικά πλεονεκτήματα κάθε καταλύματος.

Βασικός στόχος είναι η εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων να γίνει ομαλά και με τρόπο που να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου με γνώμονα πάντα την  υγιεινή και την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι απαραίτητο να υποστηρίζονται από αποτελεσματική, ουσιαστική και συνεχή επικοινωνία σε δύο μορφές:

Εσωτερική επικοινωνία προς τους ανθρώπους του ξενοδοχείου που προσφέρουν το τουριστικό προϊόν και οι οποίοι πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι γνώστες και κοινωνοί των νέων δεδομένων και εξωτερική επικοινωνία με τους πελάτες του καταλύματος όπου η διαφάνεια αποτελεί πια αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας και των υπηρεσιών του κάθε ξενοδοχείου. Η μορφή αυτής της επικοινωνίας έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό έχοντας υιοθετήσει νέες digital μορφές με αποτέλεσμα να καλούνται πια τα ξενοδοχεία τα διαγνώσουν αυτές τις αλλαγές και να προσαρμοστούν ανάλογα.

Ολοκληρώνοντας, υγιεινή και ασφάλεια πελατών και εργαζομένων, ευελιξία, σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, διάγνωση δυνατών-αδύνατων σημείων και αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία είναι οι βασικές αρχές που πρέπει συμμετέχουν στην δύσκολή εξίσωση της Covid-19 ύπαρξης των ξενοδοχείων. Είναι σίγουρο όμως ότι ο υπαρκτός επαγγελματισμός και η εμπειρία των Ελλήνων ξενοδόχων θα τους οδηγήσει ώστε να εμπλουτίσουν με νέα δεδομένα αλλά και να λύσουν την συγκεκριμένη εξίσωση ώστε να υιοθετήσουν το νέο “μότο” της ξενοδοχειακής εποχής…

“Δια-μείνετε ποιοτικά ασφαλείς…”

Απόστολος Παλακίδης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη