Οικονομική ενίσχυση έως 330.000 ευρώ στα ΚΤΕΛ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Σύντομα ΕΔΩ ο επαγγελματικός οδηγός: focus στην αγορά

Ανοικτή έως τις 20 Ιουλίου θα παραμείνει η δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4.105.308,05 ευρώ, κεφάλαια τα οποία θα κατευθυνθούν για τη συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του ευρωπαϊκού χώρου. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό: για τα αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία έως 140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ. Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). 

Τι χρηματοδοτείται

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε:

-Συστήματα έξυπνου εισιτηρίου
-Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων
-Συστήματα τηλεματικής & πληροφόρησης επιβατών
-Συστήματα ψυχαγωγίας & ενημέρωσης εντός του λεωφορείου
-Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων
-Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.

Ποια τα οφέλη

Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος αναμένεται να επιφέρει να αλλάξει την καθημερινή λειτουργία των ΚΤΕΛ, καθώς:

– Θα δημιουργηθούν ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων. Το κάθε σύστημα θα εκδίδει ηλεκτρονικά εισιτήρια, θα υποστηρίζει σύγχρονες τεχνολογίες και ασφαλή πρότυπα για εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου αλλά και πληρωμή με μετρητά ή πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες.

– Σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, θα τοποθετηθούν “έξυπνες στάσεις“, που θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου.

– Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, θα περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες.

– Προβλέπεται η εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες των επιβατών.

– Επίσης θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των υπεραστικών συγκοινωνιών, όπου θα παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα, σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και τη διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών.

Πηγή: capital.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin