Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Οργανώνει τους εθελοντές της Σαμοθράκης ο Δήμος του νησιού

Προσπάθειες να οργανώσει τους εθελοντές του νησιού και να τονώσει το εθελοντικό κίνημα, καταβάλει ο Δήμος Σαμοθράκης. Όπως αναφέρεται στη χάρτα του Εθελοντή που δημοσίευσε ο Δήμος, η αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό στο Δήμο Σαμοθράκης είναι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.

Επιδίωξη του Δήμου σύμφωνα με τη χάρτα είναι η εκπλήρωση ενός υψηλού διακυβεύματος που είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας ( μεμονωμένο ή σε ομάδες) τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων.

Μέλη του Δικτύου Εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Σαμοθράκης επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά θεματική ενότητα ή και γενικά που θα δημοσιευθεί από το Δήμο Σαμοθράκης. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο Εθελοντών Δήμου Σαμοθράκης» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ομάδα.

Ο εθελοντής πρέπει:
• Να διαθέτει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του
• Να διαθέτει διοικητικές, οργανωτικές και ικανότητα επικοινωνίας
• Να είναι συνεπής και υπεύθυνος ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει
• Να είναι διατεθειμένος να μαθαίνει διαρκώς και να εκπαιδεύεται συστηματικά
• Να αυτενεργεί
• Να έχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ήθος
• Να διαθέτει βαθιά κοινωνική συνείδηση
• Να είναι συνεργατικός, αλληλέγγυος και δεκτικός στη λειτουργία ομάδων

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email