Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

ΟΦΥΠΕΚΑ: Ημερίδα για τις δράσεις στο εθνικό πάρκο Δέλτα, στο Νότιο Δασικό σύμπλεγμα και στην Σαμοθράκη

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του ΟΦΥΠΕΚΑ προχώρησε σε ημερίδα – παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

Στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης, παρουσίασαν τις δράσεις της πράξης αλλά και τα καινοτόμα μέτρα που υλοποιήθηκαν για την προστασία των περιοχών και των ειδών. Να υπενθυμίσουμε πως οι εργασίες για το έργο «Διαχείριση οικοτόπων στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου» είχαν ξεκινήσει το 2021 και υλοποιούνταν από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Το έργο ήταν τελικού κόστους 105 χιλιάδων ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το έργο περιλάμβανε την δημιουργία ανοιγμάτων σε αλμυρίκια στην περιοχή της πλημμυρίζουσας ζώνης του ποταμού Έβρου με σκοπό να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την τροφοληψία πολλών ειδών άγριας ορνιθοπανίδας του Δέλτα Έβρου καθώς και για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων από τους χρήστες της περιοχής όπως είναι η κτηνοτροφία.Συγκεκριμένα έγινε η διάνοιξη 700 περίπου στρεμμάτων σε 10 περιοχές κατά μήκος της πλημμυρίζουσας ζώνης του ποταμού Έβρου που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι αλμυρικώνες καθώς και η δημιουργία μιας αντιπυρικής λωρίδας.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη