Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ο ΟΑΕΔ παραχωρεί στον δήμο Αλεξανδρούπολης κενά του καταστήματα προς χρήση για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιήθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης, με την μορφή χρησιδανείου, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τριών (3) καταστημάτων και μίας (1) αίθουσας συγκεντρώσεων του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ», ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (τ.ΟΕΚ), προκειμένου να στεγαστεί η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου.

Η παραχώρηση ισχύει για διάστημα 10 χρόνων και αφορά τρία (3) καταστήματα συνολικής επιφανείας 81,00 τ.μ. (ήτοι δύο (2) καταστήματα επιφανείας 27,38 τ.μ. έκαστο και ένα (1) κατάστημα επιφανείας 26,25 τ.μ.) και μίας (1) αίθουσας συγκέντρωσης επιφανείας 67,37 τ.μ.

Μεταξύ άλλων στη απόφαση εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των ακινήτων, είτε προέρχεται από χρήση είτε όχι, όπως επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας των καταστημάτων και της αίθουσας συγκέντρωσης και οποιασδήποτε άδειας τυχόν απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία τους, απαγορευομένης κάθε περαιτέρω τροποποίησης ή παραχώρησής τους σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Επίσης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα μεριμνήσει με δικές του δαπάνες του για την αποκατάσταση των φθορών στα καταστήματα και στην αίθουσα συγκέντρωσης.

Τέλος, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για όλο το χρονικό διάστημα, επιβαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες των χρησιδανειζόμενων ακινήτων ήτοι Δ.Ε.Η, Ύδρευση, Θέρμανση κλπ, καθώς και με τις δαπάνες συντήρησης, καθαρισμού, καλλωπισμού, αποκατάστασης ζημιών και φθορών αυτών, απαγορευμένης κάθε τροποποίησης τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη