Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Παράταση στον διαγωνισμό για τα μεγάλα έργα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Την πρώτη του παράταση πήρε ο διαγωνισμός για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Nομού Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες ημερομηνίες είναι στις 31 Ιανουαρίου για την κατάθεση των φακέλων συμμετοχής και την 1η Φεβρουαρίου για την αποσφράγιση των προσφορών. Αρχικά η δημοπράτηση ήταν να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 12 Ιανουαρίου 2024.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Διενεργούσα αρχή είναι το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Το έργο διακρίνεται σε δύο τμήματα, για καθένα από τα οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά κατωτέρω. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης μέσω μελέτης και κατασκευής και διακρίνεται στα ακόλουθα δύο Τμήματα:

Τμήμα Α: αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στο δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα, με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα.

Τμήμα Β: οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Το Τμήμα Α

  • Προϋπολογισμός: Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 18.449.881,30 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 14.878.936,52 ευρώ).
  • Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το Τμήμα Α αφορά στην αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα Αλεξανδρούπολης στις στάθμες της τελευταίας εργολαβίας (έτους 2015), με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τα τέλη του 2015 έως και σήμερα (με βάση πρόσφατη βυθομετρική αποτύπωση του 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός προσάμμωσης υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 190.000μ3). Δεδομένου ότι, ο μεγαλύτερος όγκος προσχώσεων εντοπίζεται στην περιοχή της εισόδου του λιμένα, προτείνεται τοπική υπερεκσκαφή Τμήματος της λιμενολεκάνης και Τμήματος του διαύλου στα -13,00μ. (ΜΣΘ), ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον «αποθηκευτικός χώρος» συσσώρευσης των φερτών υλικών στην περιοχή της εισόδου του λιμένα.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι:

(i) με την ολοκλήρωση του έργου εκβάθυνσης στα τέλη του 2015, η ανατολική λιμενολεκάνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης απέκτησε βάθος -12.00 m (ΜΣΘ) σε επιφάνεια 500 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών διαμέτρου περίπου 500 μέτρων. Η προσέγγιση των πλοίων σε αυτήν εξασφαλίστηκε με ταυτόχρονη εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας συνολικού μήκους 3.5 km, ελάχιστου (καθαρού) πλάτους 160.0 μ. και βάθους -12.50 μ. (ΜΣΘ).

(ii) Με βάση το εγκεκριμένο υφιστάμενο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα (MasterPlan) προβλέπεται εκβάθυνση της ανατολικής λιμενολεκάνης σε συνολική επιφάνεια 667 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών 730 μέτρων και τελικό βάθος στα -15,00 μέτρων (ΜΣΘ) (με αντίστοιχη προσαρμογή του μήκους και του τελικού βάθους του διαύλου ναυσιπλοΐας).

Το Τμήμα Β

  • Προϋπολογισμός: Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 5.200.490,81 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 4.193.944,61 ευρώ).
  • Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το Τμήμα Β αφορά την οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό (η οποία βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή) και συνίσταται στην κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μ εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τη χάραξη, τις διατομές και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο εγκεκριμένο MasterPlan. Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου αποτελεί την άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα (δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια του αστικού ιστού που αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από το αστικό οδικό δίκτυο, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων και ατυχημάτων) απ’ ευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ypodomes.com

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη