Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Παρέμβαση Δημοσχάκη για τους αστυνομικούς του «ΑΣΠΙΔΑ» που υπηρετούν στον Έβρο

Με παρέμβασή του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου αλλά και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη, ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α, Α.Δημοσχάκης ζήτησε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος των αποσπασμένων αστυνομικών που υπηρετούν με το πρόγραμμα “ΑΣΠΙΔΑ” στον Νομό Έβρου με δικά τους έξοδα πολλαπλά προς όφελος του Κράτους!
Συγκεκριμένα ο βουλευτής επανέρχεται στο ζήτημα των στελεχών της αστυνομίας που βρίσκονται από το 2012 κι εντεύθεν αποσπασμένοι στον Έβρο με δικά τους έξοδα και οι οποίοι ζουν σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας, καθώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό την “σκιά” της επιστροφής τους στις οργανικές θέσεις τους στην Αττική κι όχι μόνο!

Τα εν λόγω στελέχη έχουν δομήσει την οικογενειακή τους ζωή, την στέγαση, την εκπαίδευση των τέκνων τους, την περίθαλψη των ηλικιωμένων και συχνά νοσούντων γονέων με δεδομένο την παραμονή τους στον Έβρο, δεδομένα που συνηγορούν στην ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος πολλών οικογενειών της τοπικής κοινωνίας.

Ο βουλευτής προτείνει μια “άσκηση επί χάρτου”, ένα αρχικά θεωρητικό σχεδιασμό που θα αφορά στην επίλυση του ζητήματος, με όρους αμοιβαία ικανοποιητικούς για το Σώμα αλλά και τις οικογένειες των αποσπασμένων αστυνομικών στον Έβρο.

Συνεπώς αιτείται από την πολιτική & αστυνομική ηγεσία της Κατεχάκη και την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με προκήρυξη ισάριθμων οργανικών θέσεων στα ΤΣΦ του Έβρου η/και ακόμη την τροποποίηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις με πρόβλεψη ενός Bonus για όσους υπηρετούν αποσπασμένοι με δικά τους έξοδα στον Έβρο & στα Νησιά του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου αν απαιτηθεί από τα γεγονότα …
Το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί πάγια διεκδίκηση και των δύο (2) Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Έβρου.


Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμε Αρχηγέ,
Η Ελλάδα κατέστη από πρόθεση κύρια χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού κυρίως οικονομικών μεταναστών με χρυσόσκονη προσφύγων πολέμου, μολονότι οι δυνατότητες της διαχείρισής τους ήταν περιορισμένες!
Το πρόβλημα ήταν και παραμένει ιδιαίτερα πιεστικό στα χερσαία, ποτάμια & θαλάσσια σύνορα του Έβρου!
Για τους σκοπούς αυτής, τα ΤΣΦ που υπάγονται στις δύο Δ Α του Έβρου, Αλεξ/πολης και Ν.Ορεστιάδας, ενισχύθηκαν με αστυνομική δύναμη μέσω αποσπάσεων από υπηρεσίες της Χώρας και κυρίως της Αττικής.
Η διαδικασία των αποσπάσεων επιβαρύνει την Ελληνική Αστυνομία με έξοδα μετακίνησης (διαμονή και σίτιση) καθώς και με διοικητικά βάρη.
Τα παραπάνω έξοδα μετακίνησης δεν καταβάλλονται για αυτούς που κατάγονται από τον Έβρο & έτσι αποσπώνται με δικά τους έξοδα με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά δύο είδη αποσπασμένων.
Η δεύτερη αυτή κατηγορία των Εβριτών Αστυνομικών που είναι αποσπασμένοι τα τελευταία χρόνια στον Νομό μας, ζουν σε καθεστώς ομηρίας κι εργασιακής αβεβαιότητας, καθώς υπηρετούν στα σύνορα του Έβρου υπό την «σκιά» του φόβου επιστροφής στην Αττική κι όχι μόνο!
Η επερχόμενη τοποθέτηση των 400 νέων ΣΝΦ στον Νομό Έβρου έχει αυξήσει την ανησυχία στην συγκεκριμένη κατηγορία αστυνομικών & ζουν με φόβο ότι θα κληθούν να επανακάμψουν στις οργανικές τους θέσεις, ενώ υπηρέτησαν με πάθος στις Υπηρεσίες ΤΣΦ & με δικά τους έξοδα κι επιθυμούν να παραμείνουν οριστικά στον τόπο καταγωγής τους.
Τα εν λόγω στελέχη έχουν δομήσει την οικογενειακή τους ζωή, την στέγαση, την εκπαίδευση των τέκνων τους, την περίθαλψη των ηλικιωμένων και συχνά νοσούντων γονέων με δεδομένο την παραμονή τους στον Έβρο, δεδομένα που συνηγορούν στην ικανοποίηση ενός δικαίου αιτήματος πολλών οικογενειών της τοπικής κοινωνίας.

Προτείνω μια “άσκηση επί χάρτου”, έναν θεωρητικό σχεδιασμό που θα αφορά στην επίλυση του ζητήματος, με όρους αμοιβαία ικανοποιητικούς για το Σώμα αλλά και τις οικογένειες των αποσπασμένων αστυνομικών στον Έβρο.

Κατά συνέπεια, εισηγούμαι ενόψει των συμπληρωματικών μεταθέσεων την προκήρυξη ισάριθμων οργανικών θέσεων στις δύο Διευθύνσεις Αστυνομίας Έβρου προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν οριστικά στον Έβρο ή/και την τροποποίηση ακόμη αν απαιτηθεί του σχετικού ΠΔ που θα πριμοδοτεί όσους υπήρξαν ή θα υπάρξουν στο μέλλον στην κατάσταση της απόσπασης με δικά τους έξοδα στον Έβρο & στα Νησιά του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου!
Η Κυβέρνηση με το Αρμόδιο Υπουργείο και την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν και οφείλουν να δώσουν οριστική λύση στο ζήτημα των αποσπασμένων στα ΤΣΦ του Έβρου αστυνομικών με το πρόγραμμα ΑΣΠΙΔΑ, διότι συνετέλεσαν τα μέγιστα στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών διαχρονικά αλλά και στην πρόσφατη κρίση!
Η αύξηση των οργανικών θέσεων στα ΤΣΦ & η πρόβλεψη ενός Bonus από τον Κανονισμό Μεταθέσεων σε αυτούς που είναι αποσπασμένοι στον Έβρο με δικά τους έξοδα από 2012 αποτελεί τίμια & γενναία πράξη του Κράτους!!
Το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί πάγια διεκδίκηση και των δύο (2) Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Έβρου.
Αν κρατήθηκαν τα σύνορα όρθια σε ένα σημαντικό ποσοστό στην τελευταία 5ετία οφείλεται στην φιλοπατρία & στην φιλοτιμία των αστυνομικών του Νομού μεταξύ των οποίων & αυτών των αποσπασμένων στελεχών που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μέσα στο ποτάμι την πλέον δύσκολη αποστολή!!
Κατόπιν των ανωτέρω & σε συνέχεια κοινοβουλευτικών μου ενεργειών & παραστάσεων, κρίνεται σκόπιμο όπως προβλεφθεί ένα εύλογο διάστημα για την κάλυψη αυτών των θέσεων μέσω των ετήσιων γενικών μεταθέσεων προκειμένου να σταματήσει η άδικη ομηρία…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη