Παύλος Α. Μιχαηλίδης: Αναγκαίες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η εποπτεία των εργασιών για το Δίκτυο Φυσικού Αερίου

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Εδώ και λίγους μήνες στην Αλεξανδρούπολη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το Δίκτυο Φυσικού Αερίου από την ανάδοχο εταιρεία, οι οποίες γίνονται βάσει των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την τήρηση των όρων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής(ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).

Το ζήτημα αυτό προσφάτως απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο, μια και είναι αναγκαία η εποπτεία του όλου έργου από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, σε ζητήματα ενημέρωσης του κοινού, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποκατάστασης των οδοστρωμάτων και επαναφορά τους στην προτέρα κατάσταση.

Όλα αυτά θα πρέπει να διακατέχονται από ένα κλίμα υπομονής και αμοιβαίας κατανόησης, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, καθώς λίγο αργότερα θα γίνουν οι συνδέσεις του φυσικού αερίου με τις οικοδομές, περίοδο στην οποία επίσης θα παρατηρηθούν εργασίεςκαι φθορές σε δρόμους και πεζοδρόμια. 

Στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι κάθε είδους εργασίες, οι δημότες θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς με διανομή φυλλαδίων, με σταθερές ανακοινώσεις στον ηλεκτρονικό Τύπο και με περιοδικές ανακοινώσεις στον έντυπο Τύπο, όλα αυτά με βάσει το Ρυθμιστικό και Νομικό πλαίσιο καθώςκαι με τη μικρότερη δυνατή όχληση των πολιτών.

Αναγκαίες φυσικά και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ωςτροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περίκυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΠερίΚυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Ρυθμίσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικήςκυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση τουκοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin