Παύλος Μιχαηλίδης: Μέρος της επιχορήγησης του Δήμου προς τους Δημοτικούς Υπάλληλους να δοθεί στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστεινο

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00) αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να δώσει ο δήμος Αλεξανδρούπολης ως επιχορήγηση στον Σύλλογο Εργαζομένων του, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μετά από αίτηση που υπέβαλλε στην δημοτική αρχή.

Το ποσό αυτό δίνεται τα τελευταία χρόνια από τον δήμο της
Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης των
16.500,00 € καλύπτει τα έξοδα της εκδήλωσης για την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου η οποία γίνεται σε κάποιο ξενοδοχείο ή και κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Ειδικά φέτος που οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν
ανάλογες εκδηλώσεις, μέρος του ποσού της επιχορήγησης καλό είναι να δοθεί για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, με προτεινόμενο το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστεινο της Αλεξανδρούπολης.

Με δεδομένο το γεγονός ότι Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί από το καταστατικό του να προβεί σε ανάλογες δωρεές, θα πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin