Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Περιφερειακή Σύνθεση: Αιτείται την σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Η παράταξη της Περιφερειακής Σύνθεσης με δελτίο τύπου της ζητά την σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν δυο σημαντικά θέματα για την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η τουριστική απομόνωση που λαμβάνει χώρα μετά την ανάληψη των κυβερνητικών μέτρων και επίσης η γνωμοδότηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Διαβάστε την ανακοίνωση αναλυτικά:

«Η παράταξή μας απέστειλε χθες Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 15.20 μμ αίτημα σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

Κομοτηνή, 6 Ιουλίου 2020

Προς:

Πρόεδρο του Π.Σ. ΑΜ-Θ

Κοινοποίηση:

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Επικεφαλής παρατάξεων Π.Σ.

ΜΜΕ ΑΜΘ

Θέμα: «Σύγκληση Π.Σ.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

  • του Ν.3852 / 2010, υπό τον τίτλο «Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 167, η οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει …. το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.»
  • της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 55 / 2020 και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10, η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. …»

Αιτούμαστε οι κάτωθι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, την σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδρίασης, υπό την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID – 19, όπως λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις των περισσότερων Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και δύο εκ των Περιφερειακών Συμβουλίων(μέχρι στιγμής) της χώρας και ζητούμε από το προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα πρώτο:

  1. Η έλλειψη περιφερειακού σχεδιασμού, υπό τις διαμορφούμενες συνθήκες μετά την πανδημία του COVID-19, για την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου,. B) Αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος της Περιφέρειάς μας δυνάμει της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 2733/3-7-2020 περί «Επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020.

Θα δεχόμασταν να συζητηθεί μόνο εφόσον η συνεδρίαση πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με την παρουσία των εκπροσώπων της εταιρείας το παρακάτω θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η πρόσφατη απόφαση του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

Οι αιτούντες περιφερειακοί Σύμβουλοι

1) Τοψίδης Χριστόδουλος

2) Μαρκόπουλος Θεόδωρος

3) Γάκης Χρήστος

4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος

5) Βαβίας Σταύρος

6) Αμοιρίδης Μιχαήλ

7) Βουλγαρίδης Νικόλαος

8) Εξακουστός Κωνσταντίνος

9) Μωυσιάδης Αριστείδης

10) Ταπατζάς Εμμανουήλ

11) Πατακάκης Ανάργυρος

12) Ιμάμογλου Τζιχάν

13) Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά

14) Βουρβουκέλης Οδυσσέας

15) Χατζηγκενέ Ιρφάν

16) Πολυμέρου Μαρία

17) Κατσιμίγας Κωνσταντίνος

18) Χατζηπέμου Χρήστος

19) Κουράκ Ριτβάν

20) Μαχμούτ Σερκάν

21)Λυμπεράκης Δημήτριος

22) Αργυρίου Νικόλαος

23) Περεντίδης Θεόδωρος

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το αίτημα της Περιφερειακής Σύνθεσης για σύγκλιση Περιφερειακού Συμβουλίου κατάφερε να ξυπνήσει τον Περιφερειάρχη και τα μέλη της Διοίκησής του από την χειμερία (αν και βρισκόμαστε στη καρδιά της θερινής περιόδου) νάρκη και το ίδιο απόγευμα να γίνουμε αποδέκτες, όχι ενός, αλλά δυο δελτίων τύπου για τα θέματα που εμείς ζητήσαμε να συζητηθούν επειγόντως και μάλιστα σε δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ότι παρά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, η Διοίκηση της Περιφέρειας δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία τους, δεν δρομολογεί διεκδικήσεις, δεν διαμορφώνει πλάνο ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας και τελικά αδυνατεί παντελώς να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η παράταξή μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να ανταποκρίνεται στον θεσμικό της ρόλο αναδεικνύοντας τα πραγματικά και ουσιώδη προβλήματα της Περιφέρειάς μας, διεκδικώντας για τους πολίτες όλα εκείνα που ο Περιφερειάρχης και η Διοίκησή του εγκαταλείπουν στη τύχη τους.

Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, η Περιφέρειά μας χάνει ευκαιρίες. Ευτυχώς, οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλήρως, ποιος έχει την ευθύνη για τη διόγκωση των προβλημάτων και την ανυπαρξία προγράμματος για την επόμενη μέρα».

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη