Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Προγεννητικός Εργαστηριακός Έλεγχος. Ποια είναι τα στάδια και τι περιλαμβάνουν. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε βήμα βήμα.

Σύνταξη άρθρου: Δημήτρης Σπ.Τσαϊρίδης

Επιμέλεια: Νίκος Πανταζής

Ο Προγεννητικός Έλεγχος είναι μια σειρά εξετάσεων που διενεργούνται κατά την διάρκεια της κύησης ώστε να διασφαλίσουν την καλή υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Αφορά σε συνδυασμό απεικονιστικών ευρημάτων από το υπερηχογράφημα και την κλινική εξέταση που διενεργεί ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, καθώς και σε εξετάσεις που εκτελούνται σε Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα Αιματολογικών και άλλων εξετάσεων Προγεννητικού ελέγχου είναι το ακόλουθο:

Από την 6η εβδομάδα
 Η πρώτη αξιολόγηση για την πορεία της κύησης γίνεται από τον μαιευτήρα με ένα υπερηχογράφημα την 6η εβδομάδα. Παράλληλα, πραγματοποιείται ένας γενικός εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Γενική αίματος, Ομάδα αίματος κατά σύστημα ΑΒΟ και Rhesus, Έμμεση Coombs

  • Βιοχημικές εξετάσεις(σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες κτλ.), Γενική ούρων
  • Αποκλεισμό Σακχαρώδους Διαβήτη κύησης με Δοκιμασία Ανοχής στην Γλυκόζη και μέτρηση Γλυκοζιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1C)

  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για έλεγχο β-μεσογειακής αναιμίας (εφόσον δεν έχει γίνει πριν την κύηση), Σίδηρος ορού, Φερριτίνη ορού, Δοκιμασία Δρεπάνωσης

  • Έλεγχος Αντισωμάτων (IgG,IgM) για Τοξόπλασμα, Κυτταρομεγαλοϊό, Ερυθρά, Αντισώματα για Ηπατίτιδα Β(HBV) και Αντιγόνο HBsAg, Αντισώματα για Ηπατίτιδα C (HCV) , Αντισώματα για AIDS (HIV 1+2) και έλεγχο για Σύφιλη(TPHA/RPR)

  • Έλεγχο θυρεοειδικής λειτουργίας με μέτρηση FT4 και TSH

  • Αναζήτηση μεταλλάξεων του γονιδίου της κυστικής ίνωσης, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την κύηση (CFTR) , όπως και έλεγχο για επάρκεια ή έλλειψη του ενζύμου G6PD

Από την αρχή της κύησης και όποτε κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη παρακολούθηση της κύησης εκτελούνται Μικροβιολογικές εξετάσεις κολπικού υγρού με καλλιέργειες για κοινά μικρόβια και μύκητες καθώς και έλεγχος για πιθανή παρουσία  Χλαμυδίων , Μυκοπλάσματος και Ουρεοπλάσματος .

Από την 10η -11η εβδομάδα
Πραγματοποιείται διερεύνηση εκτίμησης κινδύνου για χρωμοσωματικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down, λοιπές Τρισωμίες κ.α.). Η πραγματοποίηση αυτής της διερεύνησης, αφορά τη συνδυαστική εκτίμηση των:

  •  PAPP-a, η οποία είναι η πρωτεΐνη του πλακούντα  και η τιμή της υπολογίζεται στο αίμα της εγκύου
  • ελεύθερη β-χοριακή γοναδοτροπίνη (free β-hCG) επίσης στο αίμα της εγκύου

  • μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας καθώς και άλλων υπερηχογραφικών δεικτών

Η συνδυαστική εκτίμηση των υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών με την ηλικία της εγκύου, είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποκάλυψη υψηλού κινδύνου κυρίως για χρωμοσωματικές ή και για άλλες γενετικές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του εμβρύου.

Από την 21η -24η εβδομάδα

Αφού ελεγχθούν απαραίτητα πρώτα οι τυχόν χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου με προγεννητικό μοριακό καρυότυπο υψηλής διακριτικότητας(array CGH), είναι δυνατό να εφαρμοσθεί ένας πλήρης γονιδιακός έλεγχος των γονιδίων τα οποία είναι υπεύθυνα για  συγγενείς ανωμαλίες της διάπλασης .

Δημήτρης Σπ.Τσαϊρίδης

MD, MsC, Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

κιν:6372779231  [email protected]

Νίκος Πανταζής

Ειδικός Ακτινολόγος

κιν:6947839391  [email protected]

Πηγή: https://dimokritos.org/

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη