Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Προθεσμίες Λήξης Υποβολής Αιτήσεων Ενεργών Προγραμμάτων

Μεταξύ των αγροτικών προγραμμάτων που βρίσκονται εν ενεργεία την τρέχουσα χρονική περίοδο, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες των τριών προγραμμάτων που παραθέτουμε παρακάτω φέρουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών μέχρι και την τελική ημερομηνία υποβολής τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οι προθεσμίες των παρακάτω προγραμμάτων είναι οι εξής:
1. Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
Οι ενταγμένοι της 2ης πρόσκλησης της Δράσης, θα πρέπει έως και τις 31 Μαΐου 2023, να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα παραστατικά ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών, στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»
Έως και τις 12 Ιουλίου 2023, θα είναι ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υποέργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ΕΛΓΑ
Μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, θα ισχύει η πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ, του προηγούμενου έτους 2022.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη