Προσλήψεις Κτηνιάτρων στον Έβρο και σε όλες τις υπόλοιπες Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Καβάλας.

Η ειδικότητα που ζητείται στην οικεία προκήρυξη είναι «ΠΕ Κτηνιάτρων», ενώ οι θέσεις εργασίας κατανέμονται στην Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισόδου της «Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου στη Χώρα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπ’ όψιν κ. Βασίλη Γεωργαντά (τηλ. Επικοινωνίας 2531350199).

Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin