Προσλήψεις σε Δήμους: Πάνω από 150 θέσεις σε οκτώ Δήμους – Δείτε τις θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Συνολικά οκτώ Δήμοι σε ολόκληρη την χώρα έχουν προκηρύξει 172 νέες θέσεις εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι οκτώ προκηρύξεις που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν την πρόσληψη Ιατρών, Νοσηλευτών, Ναυαγοσωστών, Υπαλλήλων ταμείου, οδηγών απορριμματοφόρων καθώς και πολλών ακόμα ειδικοτήτων.

Οι Δήμοι που «τρέχουν» τις προκηρύξεις και πρόκειται να προσλάβουν άμεσα προσωπικό βρίσκονται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική αλλά και την Κρήτη, την Σαμοθράκη και την Κεφαλονιά.

Αναλυτικά οι 172 νέες θέσεις εργασίας και οι προκηρύξεις που τρέχουν:

Δήμος Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης,

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΠΕ Υπευθύνου Λειτουργίας Κάμπινγκ 
 • ΔΕ Υποδοχής Κάμπινγκ
 • ΔΕ Λουτρονόμων Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας
 • ΥΕ Νυχτοφύλακα
 • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Κάμπινγκ
 • ΥΕ Καθαριστής/τρια Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 10 θέσεις
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΓ (εκσακφέα – φορτωτή) – 2 θέσεις
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 12 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων δίνονται στογραφείο ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας 2313 313684-5-6 7)

Δήμος Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει προκηρύξει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στον Δήμο Ελευσίνας είναι οι εξής:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες) Στ΄ ειδικότητας – 1 θέση
 • ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 2 θέσεις
 • ΔΕ Οδηγών [Δ΄ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων – 25 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Κασσάνδρας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – 1 θέση
 • TΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – 1 θέση
 • ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ) – 1 θέση
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – 2 θέσεις
 • ΔΕ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΩΝ – 2 θέσεις
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ – 2 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Σάμης

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) – 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 6 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει προκηρύξει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου είναι οι εξής:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι – 2 θέσεις
 • ΔΕ οδηγών (με δίπλωμα Γ, Γ+Ε, Δ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 10 θέσεις
 • ΥΕ εργατών καθαριότητας – 25 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου – 4 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Καντάνου – Σελίνου

Η Δήμος Καντάνου – Σελίνου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ – 4 θέσεις
 • ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – 3 θέσεις
 • ΔΕ ΠΩΛΗΤΕΣ – 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – 3 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πολυγύρου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτή Γαιών)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(JCB)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή: alfavita.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin