Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Προσλήψεις γίνονται στην Εφορία Αρχαιοτήτων Έβρου προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες για την ανάδειξη και συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού. Πιο αναλυτικά:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150176) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της πράξης «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού» για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin