Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις 34 ατόμων στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Σε προσλήψεις 34 ατόμων προχωρά το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος. Θα προσληφθούν με οκτάμηνη σύμβαση άτομα επτά διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποίες είναι οι εξής:

  • ΤΕ Νοσηλευτών
  • ΔΕ Μαγείρων
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • ΔΕ Υδραυλικών
  • ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Όπως προκύπτει από την κατανομή των θέσεων, θα προσληφθούν απόφοιτοι Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Προκήρυξη χωρίς όρια ηλικίας

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Προσλήψεις στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Κριτήριο Εντοπιότητας

Αυτό σημαίνει πως προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Προσλήψεις στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις, θα υποβληθούν από 29 Ιουλίου έως και 7 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο χιλ.Επ.Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Υπαστυνόμου Β΄ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΄Αγγελου και Ανθ/μου ΚΟΥΒΑΡΔΑ Σταύρου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25530-26686-26681-26682-26683.

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη