Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσληψη 53 ατόμων στο Δήμο Ορεστιάδας

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλυφθούν οι ανάγκες των καθαριστών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας πρόκειται να προσληφθούν 53 συνολικά άτομα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας:

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας, κατά το Διδακτικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται να προσληφθούν 24 άτομα πλήρους απασχόλησης και 29 άτομα μερικής απασχόλησης (4 ώρες) με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό (ΣΟΧ 1/2022) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 11 Αυγούστου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η σχετική  ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ορεστιάδας www.orestiada.gr.

Ακολουθεί η αίτηση:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη