Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΡΑΕ: Αδειοδότησε τον Όμιλο Κοπελούζου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη

Τη χορήγηση δυο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης στην εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε» του Ομίλου Κοπελούζου αποφάσισε η ΡΑΕ.

Οι άδεις αφορούν Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών ιόντων λιθίου που θα λειτουργεί ως Κατανεμόμενη Μονάδα Έγχυσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 150MW και συνολικής χωρητικότητας 450MWh. 

Ο ένας εκ των δυο σταθμών βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης (και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 3) και ο άλλος στη ΒΙ.ΠΕ. της Πάτρας (και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. 35Γ και Ο.Τ. 35Δ) 

Η ονομαστική ισχύς και στις δυο περιπτώσεις είναι 150MW και πρόκειται για μονάδες συνδεδεμένες στο σύστημα.

Οι άδειες χορηγήθηκαν για περίοδο 35 ετών.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις της ΡΑΕ εδώ κι εδώ.

Η ΡΑΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για εγκαταστάσεις κεντρικής αποθήκευσης, προχώρησε σε ερμηνευτική εγκύκλιο, με την οποία ορίζει ότι η αδειοδότηση μπορεί να γίνει με βάση τον Κανονισμό του 2000, που αφορά τις μονάδες παραγωγής ρεύματος.

Πηγή: energypress.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη