Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Σάλος από την έξωση φοιτητών από τις εστίες του ΔΠΘ σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη εν μέσω καραντίνας

Με έγγραφο που εστάλη χθες Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, οι φοιτητές του ΔΠΘ που διαμένουν σε μισθωμένα δωμάτια στην Κομοτηνή (Οικοδομή Ευκτήμων), καθώς και όσοι διαμένουν στα μισθωμένα δωμάτια ξενοδοχείων της Αλεξανδρούπολης καλούνται εντός τριών ημερών, και το αργότερο έως και τις 18 Νοεμβρίου, να εκκενώσουν τα δωμάτια τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, δεδομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και «λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη διαμονής των φοιτητών στα μισθωμένα δωμάτια», όπως επισημαίνεται «καθίσταται επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων από το Πανεπιστήμιο, ώστε να περιοριστούν μη αναγκαίες δαπάνες προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως αποτελεί άμεση συνέπεια της μειωμένης χρηματοδότησης των ελληνικών ΑΕΙ για το 2020, καθώς και της σχετικής απόφασης του Υπουργείου, φέτος να μην καταβληθεί η έκτακτη χρηματοδότηση που δίνονταν στα ΑΕΙ όλης της χώρας και λειτουργούσε υποβοηθητικά στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους, ειδικά σε ζητήματα φοιτητικής μέριμνας.  

Η ανακοίνωση αφορά και σε όσους φοιτητές έχουν αποχωρήσει από τα δωμάτιά τους καλώντας τους να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, ωστόσο λαμβάνοντας την σχετική μέριμνα ούτως ώστε να μην μείνει κανένας φοιτητής δίχως στέγη, όπως γίνεται σαφές, δίνεται η δυνατότητα σε όσους «κατ’ εξαίρεση φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των δωματίων» να υποβάλλουν σχετικό αίτημα για την παράταση της διαμονής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά την Κομοτηνή, 11 φοιτητές συνεχίζουν να διαμένουν στα προαναφερθέντα δωμάτια, οι οποίοι εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την απόφαση, εστιάζοντας στο πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο που, όπως εξηγούν, τους δίνεται, αλλά και στο γεγονός ότι καλούνται να αδειάσουν τα δωμάτια τους εν μέσω κορωνοϊού και σε συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την οποία μεταφορά των προσωπικών τους αντικειμένων.

Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ

Τους φοιτητές που διαμένουν στα μισθωμένα δωμάτια στην Κομοτηνή (Οικοδομή Ευκτήμων) διαμέσου του ΤΠΣΦΜ

-Τους φοιτητές που διαμένουν στα μισθωμένα δωμάτια ξενοδοχείων της Αλεξανδρούπολης διαμέσου του ΤΑΘΑ

ΘΕΜΑ : Απόδοση δωματίων στο πλαίσιο της αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ και του άρθρου 27 παρ. 8 του ΚΦΕ.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS -Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

–           Τηλε-εκπαίδευση

–           Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών

–           Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

–          Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.

–          Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη διαμονής των φοιτητών στα μισθωμένα δωμάτια. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων από το Πανεπιστήμιο, ώστε να περιοριστούν μη αναγκαίες δαπάνες προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη το άρθρο 27 παρ. 8 του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ. που προβλέπει ότι οι φοιτητές «αποδίδουν άμεσα, όταν επιβάλλεται, το δωμάτιο τους» καλούνται:

Ια. Όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των μισθωμένων δωματίων των Ξενοδοχείων να εκκενώσουν εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020) τα δωμάτια τους, παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα ή παραδίδοντας τις αποσκευές τους προς φύλαξη στους αποθηκευτικούς χώρους που υποχρεούται να παρέχει έκαστο Ξενοδοχείο.

1β. Όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των μισθωμένων δωματίων στην Κομοτηνή (Οικοδομή Ευκτήμων) να εκκενώσουν εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020) τα δωμάτια τους, παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα ή παραδίδοντας τις αποσκευές τους προς φύλαξη στους αποθηκευτικούς χώρους της οικοδομής «ΕΥΚΤΗΜΩΝ».

2. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη αποχωρήσει από τα δωμάτια τους, χωρίς να έχουν παραλάβει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, να φροντίσουν για την άμεση εκκένωση των δωματίων εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020). Σε περίπτωση που δεν δύνανται οι ίδιοι (ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο) να παραλάβουν τα πράγματα τους στην ανωτέρω προθεσμία, να ενημερώσουν αποστέλλοντας παράλληλα έγγραφη εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο) αντίστοιχα στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να μεριμνήσουν για τη σύσταση αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, η οποία κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης τους θα φροντίσει για τη φύλαξη των πραγμάτων τους στους αποθηκευτικούς χώρους της οικοδομής «Ευκτήμων» ή των Ξενοδοχείων.

3. Εντελώς κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των δωματίων και έχουν άκρως σπουδαίο λόγο παραμονής στα δωμάτια τους (αλλοδαποί, σε καραντίνα, κ.λπ.) στην οικοδομή «Ευκτήμων» στην Κομοτηνή και στα ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη να υποβάλουν έως τη Δευτέρα 16-11-2020 σχετικό αίτημα παράτασης της διαμονής τους αναφέροντας τον λόγο αυτόν οι μεν πρώτοι στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , ενώ αντίστοιχα οι δεύτεροι στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να συνεχιστεί η στέγαση τους ή ενδεχομένως η μεταφορά τους σε άλλο δωμάτιο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 8 του ΚΦΕ φοιτητής που μένει χωρίς άδεια στο μισθωμένο δωμάτιο διαπράττει σοβαρή παράβαση του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών.

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα ισχύος των ληφθέντων από την Πολιτεία μέτρων και επιπλέον για όσο χρόνο αυτά παραταθούν.

Πηγή: paratiritis-news.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη