Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Σαμοθράκη και Θάσος σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας έως αρχές Αυγούστου

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Παπαγεωργίου υπέγραψε απόφαση με την οποία Θάσος και Σαμοθρακη κηρύσσονται σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
Εφαρμόζεται σχετικό άρθρο του νόμου 4662 του 2020. Επακολούθησε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα για την επιχορήγηση και των δύο Δήμων. Της Σαμοθράκης με 30.000 ευρώ και του Δήμου Θάσου με 120.000 ευρώ. Συνολικά 48 Δήμοι σε όλη την χώρα εντάσσονται στην ίδια κατάσταση, μοιράζονται ένα ποσό έκτακτης επιχορήγησης 5,6 εκ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα ξοδευτούν για προληπτικά έργα πυροπροστασίας.

Μεταξύ άλλων η απόφαση για τη Θάσο και τη Σαμοθράκη αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών συσκέψεων στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, δρομολόγησης και επιτάχυνσης έργων και εργασιών, στους ανωτέρω αναφερόμενους Δήμους, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 25 και αρθ. 26 παρ.2, Ν.4662/2020).

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τους ανωτέρω αναφερόμενους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα ισχύει για σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δηλαδή έως και 01-08-2022.

Τα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση αφορούν δασοκομικούς -φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου σε περιοχές όπως, στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχομένη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.

Στα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση συμπεριλαμβάνεται και η άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, η συντήρηση και βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου, η συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων, όπως επίσης και όποιο άλλο έργο ή εργασία κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως υποχρέωση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με τα υπ. αρ. 12 έως και 16 σχετικά έγγραφά της ΓΓΠΠ.

Για τη δρομολόγηση των αναφερομένων έργων και εργασιών, κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών.»

ΠΗΓΗ: proininews.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη