Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη για τις “Ενεργειακές Κοινότητες” από τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τον δυναμικό ρόλο του, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ αποδεικνύει την προοδευτική του προσέγγιση στην ενημέρωση και την υποστήριξη των γυναικών σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των δράσεων του, ο ΣΕΓΕ, διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη στο νομαρχείο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες. 

Στόχος του σεμιναρίου, ήταν η  ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στην δημιουργία και την συμμετοχή στις Ενεργειακές Κοινότητες. Οι γυναίκες οι οποίες παραβρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες και τα είδη τους, ποια και πως μπορεί να συμμετέχει κάποια σε μια Ενεργειακή Κοινότητα, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο και πως μπορεί μια ενδιαφερόμενη να μηδενίσει το τιμολόγιο του ρεύματος.

Η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων συμβάλλει στη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και αυξάνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από τη συλλογική διαχείριση κοινών πόρων. Οι γυναίκες έμαθαν για τα οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρει η συλλογική παραγωγή ενέργειας, καθώς και για τις τεχνολογικές επιλογές που είναι διαθέσιμες. Αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν για δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια ΑΜΘ και αναπτύχθηκε ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Αξίζει να τονιστεί, ότι η ενεργειακή κοινότητα «WEnCoop» αποτελεί την πρώτη ενεργειακή κοινότητα “λαϊκής βάσης” σε Ελλάδα και Ευρώπη, για γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2021 στην Θεσσαλονίκη. Ως εγχείρημα, ξεκίνησε μετά από σχετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος με 60 ιδρυτικά μέλη, και στόχους την υποστήριξη της πράσινης οικονομίας, αλλά και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο χώρο της ενέργειας. Το 51% των μελών του συνεταιρισμού προέρχονται από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και το υπόλοιπο 49% είναι από σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Σκοπός του ΣΕΓΕ είναι η περιφέρεια ΑΜΘ να γίνει η δεύτερη ενεργειακή κοινότητα στην χώρα με οδηγό το ήδη πετυχημένο παράδειγμα της 1ης ενεργειακής κοινότητας στην Θεσσαλονίκη.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email