Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση το θέμα ίδρυσης Αναπτυξιακού Οργανισμού

Μετά την ψήφιση του θέματος πριν λίγες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπως ενημερώνει με ανάρτηση του σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θέτει το θέμα της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου δημόσιοι φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένα άτομα να εκφέρουν τις απόψεις τους για τον εν λόγω Οργανισμό. Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της ανάρτησης:

«Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης τίθεται η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού, υπό τη μορφή μιας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), με πιθανούς μετόχους Δήμους, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου), αλλά και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, δίκτυα και συνδέσμους ΟΤΑ. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, διέπεται από τις διατάξεις περί ΑΕ και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, με εκτελεστικά (όχι αιρετοί) και λοιπά μέλη, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί σήμερα μια σημαντική ευκαιρία, ένα μοναδικό θεσμικό εργαλείο, που μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ως εχέγγυο για την κοινωνική συνοχή. Μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με ταχύτητα και ευελιξία, με στόχο την υλοποίηση ενός ουσιαστικού και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους εδώ»

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email