Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Σε λειτουργία το «myAuto» στο gov.gr: Κτέο, άδεια και τέλη κυκλοφορίας με ένα κλικ

Δημιουργείται η ψηφιακή υπηρεσία «myAuto», η οποία παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω της υπηρεσίας αυτής έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους.

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του ίδιου Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου, ιδιοκτήτη οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Κατηγορίες παρεχόμενων πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες του οχήματος παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι κάτωθι:

Α. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Β. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Γ. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Δ. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

2. Οι πληροφορίες του οχήματος που αντλούνται από τα ανωτέρω Μητρώα παρουσιάζουν την εικόνα του σε πραγματικό χρόνο και παρέχονται για ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος. Σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα αληθή στοιχεία του οχήματος οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο φορέα για τη διόρθωση τους.

3. Οι πληροφορίες του οχήματος δύνανται να αποτυπωθούν σε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr – ΕΨΠ), με τίτλο «Το Όχημά μου», και φέρουν τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που τηρείται στην ατομική θυρίδα του χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 26 του ν. 4727/2020. Το έγγραφο του προηγούμενου εδαφίου δεν επέχει θέση βεβαίωσης σχετικά με τις πληροφορίες του οχήματος.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr


Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη