Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Στα σχέδια νέα επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στον Έβρο – Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση Σπήλαιο, στο Τρίγωνο Ορεστιάδας

Προχωρά νέα επένδυση ΑΠΕ για αποθήκευση ενέργειας στον Έβρο. Συγκεκριμένα, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών ισχύος 150,00 MWel και εγκατεστημένης χωρητικότητας 360 MWel, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΣΠΗΛΑΙΟ», συνολικής έκτασης 23.406,00 τ.μ., της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, στα Δ.Δ. Πενταλόφου και Σπηλαίου, στον Δ. Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Το έργο αφορά στην Εγκατάσταση Σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών. Θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα η οποία θα συνεργάζεται με μονάδες ΑΠΕ της περιοχής. Ο σχεδιασμός της μονάδας αφορά στην εγκατάσταση 151,25 MW εγκατεστημένη ισχύ υποβιβαζόμενη σε 150 MW 360,512 MWh δυναμικότητα αποθήκευσης. Η εγγυημένη χωρητικότητα των παραπάνω θα ανέρχεται σε 300,75 MWh. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Σπηλαίου, Δ.Ε. Τριγώνου, Δ. Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου, έκτασης 23406,00 τ.μ.

Ο Σταθμός Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα συνδεδεμένη στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ ή το Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ. Ο σταθμός αποθήκευσης Η.Ε. θα έχει 151,25 MW εγκατεστημένη με μέγιστη ισχύ έγχυσης/απορρόφησης 150MW, εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης 360,512MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα αποθήκευσης 300,75 MWh.

Εκτός του κύριου εξοπλισμού πρόκειται να κατασκευαστούν/χρησιμοποιηθούν:

Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης.
Βάσεις σκυροδέματος τοποθέτησης οικίσκων (containers).
Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σταθμού.
Περίφραξη.
Σύστημα Ασφάλειας/επιτήρησης-απομακρυσμένης παρακολούθησης.
Οικίσκος Μέσης Τάσης (MV switch room) και Οικίσκος Ελέγχου (control room) διαστάσεων 6m x 3m x 2,3m έκαστος
Ένας κλιματιζόμενος οικίσκος προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών προς αντικατάσταση διαστάσεων 12m x 3m x 2,3m (όγκου περίπου 85 m3) και αντίστοιχα ένας όμοιος οικίσκος αντικαθιστομένων συσσωρευτών. Οι οικίσκοι θα είναι δυνατόν να αποθηκεύουν προσωρινά το 50% των συσσωρευτών που αντικαθίστανται ετησίως.

Για την κατασκευή/ εγκατάσταση του Σταθμού θα απαιτηθούν εργασίες για την τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού καθώς είναι εργασίες συναρμολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων και έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως:

-Κατασκευή περίφραξης του γηπέδου με θύρα εισόδου,
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
-Εκσκαφή ορυγμάτων για καλώδια και γειώσεις τόσο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης για την εσωτερική διασύνδεση του σταθμού, όσο και κατά μήκος υφιστάμενων επαρχιακών/δημοτικών/αγροτικών οδών για την διασύνδεσή του με υπόγειο δίκτυο παρακείμενων ΑΠΕ,
-Επανεπίχωση ορυγμάτων με υλικά προϊόντων εκσκαφής,
-Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας πρόσβασης οικίσκων με χρήση κατάλληλων υλικών εκσκαφής,
-Κατασκευή συστήματος έδρασης σκυροδετημένων βάσεων οικίσκων PCSs και συσσωρευτών,
-Κατασκευή συστήματος έδρασης σκυροδετημένων βάσεων στήριξης Σταθμού ΜΤ, οικίσκου ελέγχου και οικίσκων αποθήκευσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος θα διαμορφωθεί εκ νέου ώστε να είναι εύκολη η λειτουργία και συντήρηση του σταθμού, ενώ θα δημιουργηθούν επιπλέον οι υποδομές που απαιτούνται για την φύλαξη της επένδυσης.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη