Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Στην ΤΕΚΑΛ και επίσημα το έργο ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης

Οριστικά στην ΤΕΚΑΛ το έργο ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση του ενέκρινε το Πρακτικό Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η μεγάλη ελληνική τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με ποσοστό έκπτωσης 27,81%.

Τώρα το επόμενο βήμα είναι η συγγραφή της σύμβασης, η αποστολή της προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η παρουσίαση στη Βουλή και τελικά η υπογραφή της.  Πρόκειται για ένα σημαντικό οδικό έργο που ολοκληρώνει τον Περιφερειακό Αλεξανδρούπολης ο οποίος παρέμενε ημιτελής εδώ και αρκετά χρόνια. Παράλληλα συνδέεται με το λιμάνι της πόλης το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Ο διαγωνισμός και οι εκπτώσεις

Στον διαγωνισμό της 5ης Αυγούστου συμμετείχαν 4 εταιρείες ενώ στις 7 άνοιξαν οι προσφορές. Να θυμίσουμε πως οι άλλες τρεις εταιρείες ήταν: η  ΕΚΤΕΡ με 26,66%, τρίτη η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 22,11 και τέταρτη η  ΑΚΤΩΡ με 21,20% .

Και σε αυτόν τον διαγωνισμό παρατηρούμε πως οι εκπτώσεις έχουν πάψει να είναι σε υπερβολικά επίπεδα. Σε αυτό έχει συντελέσει πέρα από τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις και οι μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές των πρώτων υλών που έχουν θορυβήσει την κατασκευαστική κοινότητα. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό η πρώτη με την τέταρτη προσφορά έχουν διαφορά μόλις 6,5 ποσοστιαίων μονάδων, πράγμα που κύκλοι της αγοράς το μεταφράζουν ως εξορθολογισμό των εκπτώσεων και εκλογίκευση  των προσφορών.

Το πρώτο βήμα του διαγωνισμού

Η ΤΕΚΑΛ αποκτά ακόμα ένα σημαντικό οδικό  έργο  και επεκτείνει το ανεκτέλεστο της. Η εταιρεία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τον Περιφερειακό Κατερίνης και τη Μαρίνα Ναυπλίου ενώ κορωνίδα είναι το έργο της επέκτασης του προβλήτα κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Την βλέπουμε επίσης παρούσα σχεδόν σε όλα τα έργα μεσαίου προϋπολογισμού να δίνει τη μάχη της απέναντι στους μεγάλους ομίλους της χώρας.

Το κόστος του έργου είναι 36 εκατ. ευρώ με το ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  Το έργο είναι μία σταθερή διεκδίκηση των φορέων της περιοχής καθώς με την υλοποίηση του βελτιώνεται η πρόσβαση προς το λιμάνι της περιοχής.

Η Περιφερειακή Οδός

Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στα όρια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόµενης κυκλοφορίας από και προς το λιµάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόµιο “∆ηµόκριτος”, την Κοµοτηνή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης. Στον χώρο του λιµένα (µετά την Χ.Θ 3+542,17), η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του λιµένα Αλεξανδρούπολης”.

Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία για το λιμάνι αλλά και την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία γίνεται επίκεντρο ενεργειακών και μεταφορικών επενδύσεων λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Η υλοποίηση του νέου μεγάλου έργου δεν είναι τυχαία και συνδέεται άμεσα με την ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης από το ΤΑΙΠΕΔ, με τον διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη διευθετηθεί θέματα όπως ο καθορισμός του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως και η διαδικασία απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρεμμάτων, εντός της χερσαίας ζώνης.

Tα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2022 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τo 2024 καθώς έχουν διάρκεια 24 μήνες. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ποιο είναι το έργο

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός με μήκος 3,6 χλμ. θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο κάνοντας πολύ πιο γρήγορη την διακίνηση εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίζει την επιβαρυμένη λόγω του λιμανιού κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.). Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή πέντε κόμβων, από τους οποίους οι τέσσερις θα είναι ισόπεδοι και ο ένας (στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου) ανισόπεδος. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο υπόγειες διαβάσεις πεζών στο δρόμο της Παλαγίας και του Άβαντα.

Το αντικείµενο του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου µε το λιµάνι Αλεξανδρούπολης και του κόµβου σύνδεσης µε τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται:

• τα µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
• οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,
• οι εργασίες σήµανσης- ασφάλισης
• οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών κ.λ.π.
• οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους
• οι εργασίες Ο.Κ.Ω.

Πηγή: ypodomes.com

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη