Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 2η Εταιρική Τεχνική Συνάντηση για το έργο DIGI-INCLUSION στην πόλη TerresVedras της Πορτογαλίας

Την Τρίτη και την Τετάρτη 16 & 17 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η 2η εταιρική τεχνική συνάντηση του έργου “DIGI-INCLUSION” που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT.

Κατά τη διάρκεια της 1ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:

  • Συζήτηση για το όραμα & τους στόχους του έργου για κάθε εταίρο
  • Αρχικές ιδέες για τα πιεστικά προβλήματα ψηφιακού αποκλεισμού
  • Επερχόμενες δραστηριότητες
  • Σημαντικά θέματα & ανάγκες των κοινωνικών ομάδων
  • Καθορισμός και μετρήσεις των ψηφιακών κενών

Κατά τη διάρκεια της 2ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:

  • Ειδική παρουσίαση τύπου Masterclass από τον εταίρο LEPIDA
  • Ομαδικές εργασίες σχετικά με δράσεις μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο
  • Επισκέψεις εργασίας στην περιοχή
  • Τελική συζήτηση πάνω στα ψηφιακά δικαιώματα των δημοτών 
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη