Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη του και δια περιφοράς λόγω της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της πανδημίας συνεδριάζει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ακριτικού δήμου περιλαμβάνονται η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις ενέργειες του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, η έγκριση τροποποίησης του κανονισμού των δημοτικών κοιμητηρίων, η έγκριση εγκατάστασης δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η έγκριση υπογραφής της χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA. Δείτε την αναλυτική θεματολογία παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την υπ’ αριθ. 426/13.11.2020 (Α.Δ.Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών,
καλούνται τα μέλη του Δ.Σ σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 01.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης των ενεργειών της Τοπικής Κοινωνίας και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου για την συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Δικαίων.
  Εισηγητής: ο Επικεφαλής Παράταξης Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Παπανδρέου
 2. Ψήφισμα για την αποδοχή των αιτημάτων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας – Θράκης, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για ενέργειες προώθησης των αιτημάτων αυτών.
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 3. Έγκριση υπογραφής της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων» της FEANTSA.
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 4. Μεταφορά του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της δομής του Παιδικού Σταθμού (Κλεισσούς) από τη
  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.).
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 5. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
  Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Γεώργιος Μουτουσίδης
 6. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Ορεστιάδας.
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης
 7. Έγκριση εγκατάστασης δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη