Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό για την κατασκευή του κόμβου στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Παρατείνονται μέχρι το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος του Νοσοκομείου τις Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή κόμβου εισόδου και εξόδου. Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης:

«Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  σε τμήμα  του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης (από χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες  κατασκευής κλάδου εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης.».

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

Την παράταση ισχύος της ανωτέρω (4) σχετικής Απόφασης μέχρι και την 31-12-2022 προκειμένου ολοκληρωθούν οι εν θέματι εργασίες.

Άρθρο   2ο

α.  Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από 01-07-2022 μέχρι 31-12-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

β.  Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ.  Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin