Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Τέλος η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη

ΚομΗ ανακοίνωση του ΔΠΘ σχετικά με την την αναστολή της δωρεάν μετακίνησης σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη έχει ως εξής: 

«Οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε” και με το “Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης Μεταφορική Τουριστική Α.Ε” για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, είχαν αρχική διάρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 30-06-2021 και από 01-09-2021 έως 30-06-2022, και με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις επιπλέον μήνες, δηλαδή από 01-09-2022 έως 24-12-2022.

Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της δωρεάν μεταφοράς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχώρησε με βελτιωμένους όρους (35% αύξηση της Τιμής Αναφοράς για κάθε δρομολόγιο) σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη “Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης” (Αριθ. Διακήρυξης: 715/2022).

Ωστόσο, δυστυχώς, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ για την πόλη της Αλεξανδρούπολης υποβλήθηκε μια προσφορά, όμως δεν θέλησαν να υποβάλουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε αυτή απορρίφθηκε. Έτσι ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μία παροχή, που μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε στους φοιτητές του. Για την προσφορά αυτή απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση. Υπάρχει πάντα η βούληση της διοίκησης του Πανεπιστημίου για τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών μας και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτού του σκοπού».

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη