Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Τελευταία ανακοίνωση από τα ΠΣΕΑ για δέντρα που υπέστησαν ζημιά το χειμώνα του 2021 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σε τελευταία και επείγουσα ανακοίνωση προχωρούν τα ΠΣΕΑ για τους πληγέντες που τα δέντρα τους υπέστησαν ζημιά από παγετό ή πλημμύρα τον χειμώνα του 2021. Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     ΠΣΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλλει ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΝΤΡΑ (Ελιές, Ρόδια)

από ΠΑΓΕΤΟ και ΠΛΗΜΜΥΡΑ του ΧΕΙΜΩΝΑ 2021,

να υποβάλουν ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    ΠΣΕΑ

από 25 Μαΐου 2023   έως 31 Μαΐου 2023,

στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Θεοδωρίδου Μαρίνα, στο κτήριο Παλιάς Δημαρχείας – τηλ. 2551350083

(ΑΒΑΝΤΟΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ,  & ΝΙΨΑΣ)

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι:

1.  Το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

2. Όταν υπέβαλαν τις ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ να μην ήταν πάνω από 

70 ετών

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
  3. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
  4. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2021, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (02-05-2023).
  5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη