Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Τι ισχύει στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης για το κυνήγι μέχρι 28/2 – Τι αναφέρει το νέο ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 – ΦΕΚ Β΄ 534) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη, 11Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, συνεχίζεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου, η απαγόρευση μετακίνησης για την άσκηση θήρας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Η μετακίνηση της περίπτωσης αυτής δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των όρων μετακίνησης της περ. (ιη) της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου…) επιβάλλονται επιπλέον:

  1. ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και
  2. απαγόρευση λήψης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.

Να σημειώσουμε ότι η περίοδος θήρας του αγριόχοιρου έχει παραταθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 αλλά λόγω των περιορισμών μετακίνησης που ισχύουν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου επιτρέπεται μόνος στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.

Πηγή: dasarxeio.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη