Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Τοποθετούνται αποδυτήρια – ντουζ τύπου «σπείρα» στις ακτές του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σε μια σωστή και αναγκαία προσθήκη για τις πολλές παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης προβαίνει η ΔΕΥΑ, καθώς θα προχωρήσει στην αγορά αποδυτηρίων – ντουζ τύπου «σπείρα» τα οποία ενδείκνυνται απόλυτα και στο πλαίσιο των υγειονομικών συνθηκών που ορίζει η πανδημία. Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), στο πλαίσιο των δράσεών της για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, επέλεξε να τοποθετήσει αποδυτήρια – ντουζ σπείρα στις ακτές του Δήμου με τριπλό στόχο:

  • τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης,
  • την αποφόρτιση του δικτύου για μεγαλύτερη ροή,
  • τη μείωση των λογαριασμών ύδρευσης των ιδιοκτητών των παραλιακών καταστημάτων.

Την οικονομία του νερού εξασφαλίζει αυτόματος χρονομέτρης 15 δευτερολέπτων του ντουζ, ενώ σχετικά μηνύματα φέρει η εξωτερική επιφάνεια του αποδυτηρίου.

Επιλέξαμε το συγκεκριμένο αποδύτηριο και για το σχήμα του, που είναι κατάλληλο για συνθήκες COVID-19.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη