Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

Το Επιμελητήριο Έβρου με προτάσεις για την επόμενη μέρα.

Προτάσεις κατέθεσε προς του αρμόδιους Υπουργούς το Επιμελητηριο Έβρου για το “ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”

Κυρίαρχος στόχος των προτάσεων είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην επερχόμενη περίοδο, μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19, με συγκεκριμένες προτάσεις που :
• Υποστηρίζουν την επανέναρξη των επιχειρήσεων
• Διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους
• Ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων σε τίτλους είναι :

 1. Η ένταξη στα ευεργετικά μέτρα όλων των επιχειρήσεων.
 2. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το 2020
 3. Κατάργηση δημοτικών τελών
 4. Απαλλαγή των υποχρεώσεων προς τους Δήμους για τραπεζοκαθίσματα
 5. Η αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ.
 6. Η δημιουργία μίας νέας οριζόντιας πάγιας ρύθμισης των 120 δόσεων.
 7. Η επιδότηση για 12 μήνες των εργοδοτικών εισφορών.
 8.  Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
 9.  Η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
 10.  Θέσπιση Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού
 11. Επέκταση της εφαρμογής του μέτρου καταβολής μειωμένου ενοικίου κατά 40%
 12. Επιδότηση κατά 50% από πόρους του ΕΣΠΑ, όλων των λειτουργικών δαπανών.
 13. Θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων για τις εποχιακές επιχειρήσεις 
 14. Η αναστολή εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ 
 15. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου.
 16. Η παύση, έως και την 31.12.2020, κάθε συμψηφισμού των προς είσπραξη εσόδων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο.
 17. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός μεγάλου προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 18. Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης των τόκων των επιχειρηματικών δανείων από το ΕΣΠΑ
 19. Η μεταβολή του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων «De Minimis» (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με την επέκταση του ορίου χρηματοδότησης ανά τριετία από τις €200.000 στις €800.000.
 20. Παράταση του υφιστάμενου πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού.
 21. Αποδέσμευση του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό De Minimis. 
 22. Πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» ανάκαμψης.
 23. Ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση κλαδικών προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα.
 24. Η εφαρμογή αυξημένου ποσοστού ενίσχυσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 25. Κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόμισης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής σε επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ
 26. Η διοργάνωση και υλοποίηση στοχευόμενης καμπάνιας.
 27. Χορήγηση τουριστικών επιταγών (voucher).
 28. Μέτρα στήριξης για την Σαμοθράκη και ειδικότερα με την ενισχυμένη επιδότηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου.
 29. Αναστολή του Τέλους Διανυκτέρευσης
 30. Μείωση κατά 50% στη τιμολόγηση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και εκπόνηση νομοσχεδίου για τη σύσταση ενός φορέα είσπραξης

Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις: https://bit.ly/2VOynOB 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη