Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Υπεγράφη η σύμβαση για κτιριακά έργα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πρόκειται για το μεγάλο έργο «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES SOLIS ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 14,11 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 11,38 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 10,27 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του Τ.Ε.Π. ακολουθώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές και την πρότυπη μελέτη Τ.Ε.Π. του υπουργείου υγείας καθώς και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών (κτιριακών, Η/Μ περιβάλλοντος χώρου κλπ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη