Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΥΠΕΣ: Έγκριση προσλήψεων για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην έγκριση 1.371 προσλήψεων σε ΟΤΑ προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα.

Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε:

Η πρόσληψη πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι 53 αφορούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η πρόσληψη ογδόντα τριών (83) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας. Οι 4 αφορούν στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη