Όλα τα νέα μέτρα στήριξης μη μισθολογικού κόστους έως τον Δεκέμβριο

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Mε δύο νέα “όπλα” θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να αναχαιτίσει άμεσα –και συγκεκριμένα από τις αρχές Οκτωβρίου– την ανεργία και ταυτόχρονα να αυξήσει την επιχειρηματική ρευστότητα αλλά και τις καθαρές αμοιβές των εργαζομένων.

Ο λόγος για την  κρατική επιδότηση ολόκληρου του μη μισθολογικού κόστους (39,66% επί των μικτών αποδοχών) για 100.000 ανέργους οι οποίοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από την 1η Οκτωβρίου.

Αναφορικά με το δεύτερο “όπλο”, το οποίο θα ενεργοποιηθεί πιθανότατα σε μόλις τρεις μήνες (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2021) μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος επιδότηση των εισφορών, πρόκειται για τη μείωση των εισφορών όλων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3%.

Επιδότηση εισφορών

Σύμφωνα με όσα  έχει δηλώσει  ο υπ. Εργασίας, κ. Βρούτσης, σε σχέση με το πρόγραμμα επιδότησης του 100% των εισφορών, τόσο των εργοδοτικών όσο και των εργατικών, για 100.000 νέες προσλήψεις (από 1η Οκτωβρίου 2020):

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό (δηλαδή είτε είναι πληττόμενες είτε όχι) και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες έπειτα από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο “Εργάνη”.

Εάν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο (δηλ. τον άνεργο που είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες), τότε επιδοτείται επιπλέον (πέραν του μη μισθολογικού κόστους) με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

– Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση  που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) συμφωνούν, αμειβόμενος εξολοκλήρου πλέον από αυτήν. Με άλλα λόγια, μετά την πάροδο των 6 μηνών διακόπτεται η επιδότηση και το μη μισθολογικό κόστος αναλαμβάνεται από την επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πρόγραμμα “Συν-Εργασία“, αλλά ούτε και οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ και θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες (δεν θα προβεί σε καμία απόλυση προσωπικού), διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

– Εάν η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές. Εάν πρόκειται για εργαζόμενο που προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ, η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ θα καταβληθεί από την ίδια την επιχείρηση.

Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόματα αδείας.

Παράδειγμα

Έστω εγγεγραμμένος άνεργος προσλαμβάνεται σε επιχείρηση με μικτό μισθό 1.000 ευρώ.

Οι εισφορές που αναλογούν στον μισθό αυτό ανέρχονται σε 396 ευρώ (39,6% x 1.000 ευρώ). Θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό.

Η επιχείρηση θα καταβάλει μόνο την καθαρή αμοιβή στον εργαζόμενο ύψους 847 ευρώ.

Μείωση εισφορών

Αναφορικά με την εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών εργοδοτών και μισθωτών από το 2021 κατά τρεις μονάδες θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, ως ακολούθως:

Κατά 1,49 μονάδες θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας και κατά 0,36 μονάδες θα μειωθούν οι εργατικές εισφορές υπέρ της ανεργίας.

– Κατά 0,85 μονάδες θα μειωθούν οι εργατικές εισφορές υπέρ του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

– Κατά 0,3 μονάδες θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συνολικά οι εργοδοτικές εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας και του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης) θα μειωθούν κατά 1,79 μονάδες, ενώ οι εργατικές εισφορές (υπέρ του κλάδου ανεργίας και του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) θα μειωθούν κατά 1,21 μονάδες. Μέσω της εξαγγελθείσας ελάφρυνσης, οι εργοδοτικές εισφορές συνολικά θα ανέλθουν στο ποσοστό των 22,54%, έναντι 24,34% που είναι σήμερα.

Οι εργατικές εισφορές θα ανέλθουν σε ποσοστό 14,12%, έναντι 15,32% που είναι σήμερα. Συνολικά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ή αλλιώς το συνολικό μη μισθολογικό κόστος το 2021 θα ανέλθει σε ποσοστό ύψους 36,66%, έναντι 39,66% που είναι σήμερα. Συνεπώς, ως μέγεθος, το μη μισθολογικό κόστος θα μειωθεί κατά 7,5%.

Παράδειγμα

Έστω επιχείρηση με 100 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης με μέσο μικτό μισθό 1.500 ευρώ.

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, το μη μισθολογικό κόστος (εργοδοτικές-εργατικές εισφορές) της, σε ετήσια βάση, ανέρχεται σε 831.600 ευρώ (100 εργαζόμενοι x 14 μήνες x 1.500 ευρώ x 39,66%). Πιο αναλυτικά, οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 511.140 ευρώ και οι εργατικές se 320.460 ευρώ.

Μετά την εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών κατά 3 μονάδες, το ετήσιο μη μισθολογικό κόστος θα ανέλθει σε 768.600 ευρώ (100 εργαζόμενοι x 14 μήνες x 1.500 ευρώ x 36,66%). Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδοτικές εισφορές θα ανέλθουν σε 473.340, ενώ οι οι εργατικές εισφορές σε 295.260 ευρώ.

Συνεπώς, το μη μισθολογικό κόστος, θα μειωθεί κατά 63.000 ή 7,5% (831.600 ευρώ – 768.600 ευρώ).

Πιο αναλυτικά, οι εργοδοτικές εισφορές θα μειωθούν κατά 37.800 ευρώ ή 7,3% ( 511.140 ευρώ – 473.340 ευρώ), οδηγώντας σε αντίστοιχη αύξηση της επιχειρηματικής ρευστότητας.

Όσον αφορά τις εργατικές εισφορές, θα μειωθούν κατά 25.200 ευρώ ή 7,8% (320.460 ευρώ – 295.260 ευρώ), οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων κατά 252 ευρώ σε ετήσια βάση και 18 ευρώ σε μηνιαία.

Άλλες παρεμβάσεις

Παράλληλα με την επικείμενη επιδότηση των εισφορών (από τον Οκτώβριο του 2020) αλλά και τη μείωσή τους (από το 2021), η κυβέρνηση θέσπισε την περασμένη εβδομάδα:

– Την παράταση ισχύος του μηχανισμού “Συν-Εργασίας” έως και την 31η Δεκεμβρίου για όσες επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% τον Μάρτιο-Αύγουστο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Την παράταση της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας σε όλους τους πληττόμενους κλάδους έως και την 31η Οκτωβρίου.

– Την επιδότηση του Δώρου Χριστουγέννων των υπό αναστολή εργαζομένων από το κράτος για το διάστημα της αναστολής της σύμβασής τους στη βάση της αποζημίωσης των 534 ευρώ.

Σε ισχύ εξακολουθεί να βρίσκεται και κατά τον τρέχοντα μήνα η δυνατότητα επιδότησης του 100% των εργοδοτικών εισφορών για τους απασχολούμενους σε 32 πληττόμενους κλάδους, των οποίων πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους “παρήχθη” στο γ’ τρίμηνο του 2019.

Παρατάσεις ασφαλιστικής ικανότητας και ρύθμισης 120 δόσεων

Με τροπολογία που πέρασε το υπ. Εργασίας την περασμένη εβδομάδα προβλέπεται μπαράζ παρατάσεων που αφορούν διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα:

– Παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2020, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020.

– Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αντί έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020) η προθεσμία για την υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) οφειλετών – μη μισθωτών για τη ρύθμιση των 120 δόσεων που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 7 Οκτωβρίου 2019) αίτηση (1ο στάδιο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία.

Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 28 Φεβρουαρίου 2021, συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και των μελών των οικογενειών τους, όπως, π.χ., ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών κ.λπ.).

Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 28 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και μελών των οικογενειών τους (π.χ. πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής κλ.π.).

– Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα έως 31 Δεκεμβρίου 2020 (αντί έως 30 Απριλίου 2020 που ισχύει) στα έμμεσα μέλη που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020, αλλά στη συνέχεια την απώλεσαν, ενόσω οι συνδεόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί.

ΠΗΓΗ: Capital.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin