Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

14εκ. ευρώ για την ανακαίνιση του ΠΓΝΑ – Τι εργασίες θα γίνουν – Πότε πρέπει να ολοκληρωθούν

Με χρονικό ορίζοντα παράδοσης το τέλος του 2025 και με προτεραιότητα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του ΠΓΝΑ. Η εταιρία που θα αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της ανακαίνισης προϋπολογισμού 14εκ. ευρώ, αναδείχθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό. Το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ»  με αναθέτουσα αρχή την διοίκηση της 4ης υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Την υλοποίηση του έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES INVEST – SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ανάδοχος κατέθεσε, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 9,70 % επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Τα έργα αναλυτικά:

1.Αντικατάσταση δαπέδων, προϋπολογισμού 3.081.648 ευρώ

2.Αντικατάσταση μόνωσης δωμάτων και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων, προϋπολογισμού 4.440.000 ευρώ

3.Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με αντιμικροβιακή βαφή, προϋπολογισμού 1.240.000 ευρώ

4.Ανακατασκευή συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού 3 Πτερύγων ΜΕΘ, προϋπολογισμού 450.000ευρώ

5.Συντήρηση οξειδωμένων κλιμάκων πυρασφαλείας, προϋπολογισμού 248.000 ευρώ

6.Έλεγχος συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, προϋπολογισμού 148.800ευρώ

7.Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (επίστρωση αντιολισθητικού υλικού σε εξωτερικά πεζοδρόμια, μελέτη και στήριξη του τοιχίου αντιστήριξης στο Τεχνητό Νεφρό, ασφαλτοποίηση οδών περιβάλλοντος χώρου), προϋπολογισμού 93.000ευρώ

8.Αναδιαρύθμιση και Ανακατασκευή χώρων ΤΕ, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω κτιριακές παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα η Ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, προϋπολογισμού 2.480.000 €.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email