95 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 87 είναι πλήρως απασχόλησης και οι 8 μερικής απασχόλησης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο  [email protected]  και η διάρκεια υποβολής τους είναι από 26-7-2022έως 04-8-2022

Εδώ μπορείτε να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5-24231-25-7-2022 

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5-24231-25-7-2022


ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin