FOCUS ΕΡΕΥΝΑ

FOCUS ΕΡΕΥΝΑ

Χρήσιμες πληροφορίες για το 112 που εμφανίζεται και ακούγεται έντονα τις τελευταίες ημέρες

Το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης, η οποία περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο σκέλος. Ως προς το εισερχόμενο σκέλος, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »
FOCUS ΕΡΕΥΝΑ

Τηλεκπαίδευση και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η  τηλεπρακτική ή τηλεθεραπεία έχει αναγνωριστεί από τον Αμερικανικό σύλλογο Λογοπαθολόγων και Ακουολόγων (ΑSHA) ως μία κατάλληλη μέθοδο παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας και ακουολογίας εξ΄αποστάσεως. Αποτελεί

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »