Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

«Mπόνους» για τις προαιρετικές μειώσεις ενοικίων στα ακίνητα

Περισσότερο γενναιόδωρο είναι το ποσοστό της κάλυψης από το ελληνικό Δημόσιο των «χαμένων» ενοικίων για τις προαιρετικές μειώσεις (σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές μειώσεις) σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα έρθουν σε συμφωνία με τους ενοικιαστές τους για μείωση του ενοικίου θα αποζημιωθούν με έκπτωση φόρου που μπορεί να φθάσει και το 40% επί των απωλειών που είχαν, ανάλογα το ύψος της μείωσης του ενοικίου. 

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίο αφορά. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, για πρώτη φορά, η μείωση του ενοικίου εξαρτάται από την προϋπόθεση έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου μισθώματος. Αυτό σημαίνει ότι για ενοίκιο π.χ. 1.000 ευρώ και με μείωση 300 ευρώ η κάλυψη από το κράτος ανέρχεται σε 120 ευρώ ή διαφορετικά το ποσοστό της κάλυψης φθάνει στο 40% των απωλειών. Όσο αυξάνεται το ποσοστό μείωσης του ενοικίου τόσο περιορίζεται το όφελος. Για παράδειγμα για ενοίκιο 1.000 ευρώ και μείωση 50% (δηλαδή απώλειες 500 ευρώ) η κάλυψη από το κράτος παραμένει στα 120 ευρώ που αντιστοιχεί στο 24% των απωλειών. Σύμφωνα με τη διάταξη το κράτος καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 20% επί του 60% των μηνιαίου μισθώματος.

Ταυτόχρονα το σχέδιο νόμου προβλέπει την υποχρεωτική διατήρηση της έκπτωσης 40% στα ενοίκια για τον Σεπτέμβριο για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται και δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές τον πολιτισμό και τον αθλητισμό καθώς και τους εργαζόμενους με αναστολή εργασίας.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου:

Προαιρετική μείωση 

Καθιερώνεται η προαιρετική μείωση ενοικίου τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 έπειτα από συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή. Εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν:

• Να υποβληθεί η συμφωνία αυτή στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων.

• Να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίο αφορά. 

Η προαιρετική μείωση του ενοικίου εφαρμόζεται:

1. Για τις επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και αφετέρου υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

2. Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος κλπ εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

3. Για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

4. Για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Υποχρεωτική μείωση

Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

• Στις επιχειρήσεις (τουρισμός, εστίαση κ.ά.) που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία.

• Στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

• Στα ενοίκια φοιτητικής στέγης τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

• Στους ναυτικούς για την κύρια κατοικία τους εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν με το 30% των απωλειών στα ενοίκια που έχασαν, μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζεται ως εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται όχι μόνο από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος, αλλά και από την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Πηγή: Καθημερινή

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη