ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο Πράσινο Ταμείο το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης»

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», εντάχθηκε το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού ΚέντρουΑλεξανδρούπολης» μετά από σχετική απόφαση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »