ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Που υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών;

Με στόχο την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και με απώτερο σκοπό τον σεβασμό προς το περιβάλλον, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »